“Cinamonu kvepiantys namai”

Cinamonu kvepiantys namai-1_1100

 

„Cinamonu kvepiantys namai“ (iš rytietiškų dienoraščių), autorė Birutė Mar; dailininkė Kristina Norvilaitė; redaktorė Janina Riškutė. Nuotraukos Birutės Mar. – Vilnius: Kronta, 2007, – 207 psl. ISBN 978-9955-734-22-2.

Cinamonu kvepiantys namai” – kelionių į Rytų kraštus (Indiją, Nepalą, Tibetą) užrašai: iškyla legendinis Prašanti Nilajamo ašramas Putapartyje (Pietų Indijoje), susitikimas su unikaliu indų dvasiniu mokytoju Satja Sai Baba, kelyje sutiktų žmonių portretai, tenykštės kasdienybės ir dvasinių patyrimų blyksniai.

Purvas ir amžinybė greta, žmogiškų šiukšlių užverstas pasaulis ir beribės vandens gelmės; ir tie nepažįstami žmonės, nejučia tampantys broliais – nebebaisūs, nebe svetimi, nebebijai tarp jų panirti, ištirpti, gerti arbatą iš jų pajuodusių puodų, kaistančių ant viryklių pakrantėse.

Keista… Jau keletą metų vis grįžtu į šiuos tolimus kraštus. Pasiilgstu spalvoto, murzino, sujaukto, skurdaus k i t o k i o  p a s a u l i o kambario, iš kur lyg dovaną lagamine parsivežu kažką, kas dar ilgai skaidriai aidi viduje, it kamertonas – kaip gyventi, lyg om garsu pasibaigianti čionykštė malda…

Kelionė

 

nupirkti pieno visoms elgetoms moterims

priešus mintimis apkabinti, iš tolo linkėti ramybės

(nes nėra draugų nei priešų – tik mokytojai)

norus it seiles varvančias ištirpdyti smilkalų dūmuos

melstis nieko nebeprašant sau, net sveikatos tėvui nei motinai

nei tam šventyklos kupreliui, neprašant laimės nė trupinio

dieną praėjusią paukščiams sulesint, užmiršt ir būsimą

atrakinti visus kambarius, širdies kertes atlapoti

priglausti kiekvieną neprašytą, nelaukiamą, svetimą

nuotaka tapti visų vyrų, visų alkanų, nelaimingų

Mirtį pamilti, ir mirus pačiam artimiausiam – nė ašaros

atminti – viskas tėra pirma ir paskutinė akimirka

kaip atmena vaikas, mokytis neužaugti,

nelaukti, atrišti visus siūlus –

kad nebegimtum žmogum, vėl

gimtum vėju, lašu,

jūra

Cinamonu kvepiantys namai-4_1100

Spauda, atsiliepimai:

Simona Burkšaitytė „Birutė Mar: piligrimystės dienoraštis“ (“Literatūra ir menas“, 2007-11-05)